Select Product By Category

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
admin@cpe.co.th
Phone: 0-2675-9411 FAX: (02) 675-9674

ปุ๋ยเคมี ตราซีพีเอส สูตร 46-0-0 (แม่ปุ๋ย)

฿0.00

ลักษณะและคุณสมบัติ

  • แม่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารหลักไนโตรเจน เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มพืชที่เน้นใบ
  • เน้นบำรุงใบ กิ่งก้าน และลำต้นให้แข็งแรง
  • ช่วยให้ใบเจริญงอกงามมีขนาดใหญ่ ใบดกหนา มีใบสีเขียวช่วยในการสังเคราะห์แสง
  • ช่วยเร่งการแทงยอด ช่วยให้ลำต้นพืชเจริญเติบโต กาบหนา
  • ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง แผ่ขยาย

 

เหมาะสำหรับพืช

  • ผักกินใบ, ผักกินผล, พืชไร่และไม้ผล

 

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

  • 50 กิโลกรัม/กระสอบ
Share: