Select Product By Category

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
admin@cpe.co.th
Phone: 0-2675-9411 FAX: (02) 675-9674

Author: admin

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ประธานธนินท์ เจียรวนนท์ นำ คณะผู้บริหารของกิจการเครือฯ เดินทางไปตรวจความพร้อมของพื้นที่ โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ตั้งอยู่ ณ ตำบลเทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยี่ยมชมกิจการเครือฯ เป็นการส่วนพระองค์       ในโอกาสนี้ท่านประธานธนินท์และคณะผู้บริหารเครือฯ ได้สัมผัสกับโครงการเกษตรทันสมัย ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่ริเริ่มโดยท่านประธานธนินท์ ซึ่งท่านให้เรียกชื่อว่าศูนย์เรียนรู้เกษตรทันสมัย ข้าว-ปลา-ปาล์ม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณติดกับหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร เพื่อรองรับการเกษตรอนาคต     ศูนย์ฯ แห่งนี้ถือกำเนิดมาจากแนวความคิดของท่านประธานธนินท์ที่สั่งสมประสบการณ์จาก การอยู่ในภาคธุรกิจการเกษตร จากการศึกษาปัญหาธุรกิจข้าวของประเทศไทยรวมทั้งการได้เห็นรูปแบบแนวทางการ ปลูกข้าวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะในประเทศจีน ท่านประธานธนินท์จึงมอบหมายให้ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ได้นำแนวคิดไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยเริ่มโครงการในปี 2556 ภายใต้แนวคิด     การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพคือ มีการจัดการพื้นที่ การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบประหยัดพลังงาน การปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใช้เครื่องจักรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับเกษตรกรรมอื่นๆ อาทิ ปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว เลี้ยงปลา กุ้งก้ามกราม เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกษตรชนิดเดียว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้หลากหลาย ต่อเนื่องตลอดปี ทั้งนี้ทาง กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ได้จัดรูปที่ดินจำนวน 290 ไร่ แบ่งออกเป็น - พื้นที่เก็บสำรองน้ำและชลประทานภายในโครงการ 24 ไร่ เก็บน้ำได้ 145,000 ลูกบาศก์เมตร...

Read More

 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์    พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง  เครือเจริญโภคภัณฑ์  เยี่ยมชมศาลาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Pavilion) ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 โดยมี ดร.อาชว์ เตาลานนท์   (ที่ห้าจากขวา) รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานศาลาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในงานบีโอไอแฟร์ 2011  ให้การต้อนรับ   เมื่อเร็วๆนี้...

Read More

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554   พร้อมเสด็จพระดำเนินทางเยี่ยมชมศาลาเครือเจริญโภคภัณฑ์  โดยมี  ดร.อาชว์  เตาลานนท์  รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์  และ  นายมนตรี  คงตระกูลเทียน  ประธานคณะผู้บริหาร  กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญโภคภัณฑ์เฝ้าฯรับเสด็จและถวายรายงาน   ...

Read More

  นายมนตรี  คงตระกูลเทียน  ประธานคณะผู้บริหาร  กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร  เครือเจริญโภคภัณฑ์  รับมอบกระเช้าของขวัญจาก นางถนอมจิตต์   บุททะกะพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  และคณาจารย์จากโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  ในโอกาสเทศกาลปีใหม่  2555   ณ  อาคารพืชกลางตรอกจันทน์  เมื่อเร็วๆนี้ ...

Read More

 นายวิชัย  พูนวิริยะทรัพย์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส(คนที่ 2 จากซ้าย)  และนายถาวร  อู๋ไพจิตร  รองกรรมการผู้จัดการ(คนซ้ายสุด)  มอบพันธุ์ข้าว  CP 111  ให้กับนายณัฐวัฒน์  ชั้นอินทร์งาม   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ (คนกลาง)  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  และตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)    เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือกับเกษตรกรในพื้นที่ ต.บางระกำ   ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น   โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  “พลิกฟื้นคืนสุขสู่ชาวบางระกำ”    พร้อมกันนี้บริษัทฯยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำเรื่องการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและการฟื้นฟูนาหลังน้ำลดด้วย นายวิชัย  พูนพิริยะทรัพย์  อธิบายคุณสมบัติและลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าว  CP 111 ให้กับ  นายก อบต.บางระกำ เกษตรกรจำนวนมากให้ความสนใจสอบถามคุณสมบัติและลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าว CP111 และคำแนะนำเรื่องการฟื้นฟูนาหลังน้ำลด เกษตรกรในพื้นที่ ต.บางระกำ  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น รับฟังรายละเอียดการช่วยเหลือ...

Read More

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (10 มกราคม 2555 )นายมนตรี คงตระกูลเทียน  ประธานคณะผู้บริหาร  กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร  เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะ เข้าพบ ดร.พรชัย รุจิประภา(คนที่ 3 จากซ้ายมือ) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และพูดคุยเรื่องอนาคตของพลังงานทดแทนของไทยใน อนาคต...

Read More