Select Product By Category

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
admin@cpe.co.th
Phone: 0-2675-9411 FAX: (02) 675-9674

เครือเจริญโภคภัณฑ์จับมืออิโตชู บริษัทการค้าชั้นนำจากญี่ปุ่น

เครือเจริญโภคภัณฑ์จับมืออิโตชู บริษัทการค้าชั้นนำจากญี่ปุ่น

Logo CP GROUP4_resize1480620_898729333501344_2004034265140776258_n
เครือเจริญโภคภัณฑ์จับมืออิโตชู บริษัทการค้าชั้นนำจากญี่ปุ่น ร่วมทุนฝ่ายละ 50:50 ใน “ซิติก ลิมิเต็ด” กลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจีน ด้วยเงินลงทุนเกือบ 350,000 ล้านบาทเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจในเอเชีย ตั้งเป้าหมายผนึกกำลังขยายธุรกิจ ให้กว้างไกลไปทั่วโลก

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และอิโตชู คอร์ปอเรชั่น บริษัทการค้าชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นได้เข้าไปลงทุนในบริษัท ซิติก ลิมิเต็ด จำกัด (CITIC Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่และทำธุรกิจหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของจีนและถือเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (ดัชนีฮั่งเส็ง) จึงนับเป็นการสร้างความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ระหว่างบริษัทชั้นนำ ของเอเชียได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น และจีน โดยมีเป้าหมายที่จะผนึกกำลังเพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าการลงทุน ทั้งในเอเชียและทั่วโลก ซึ่งจะเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจในเอเชียให้โดดเด่นบนเวทีโลก โดยในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นการร่วมทุนนี้จะช่วยขยายโอกาสธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร การค้าปลีกและการค้าระหว่างประเทศ และอื่น ๆ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของทุกฝ่าย ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการค้า และส่งเสริมการลงทุนในไทยและทั่วภูมิภาค

“เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นบริษัทต่างชาติแห่งแรกที่เข้าไปลงทุนในจีนตั้งแต่ปี 2522 หลังจากที่จีนได้เริ่มเปิดประเทศ วันนี้ผมรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายที่สุดแห่งของจีน” นายธนินท์ กล่าว

การร่วมลงทุนระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และอิโตชู ในครั้งนี้ได้ตกลงให้บริษัทเจียไต๋ ไบรท์ อินเวสต์เม้นท์ จำกัด หรือ ซีที ไบรท์ (CT Bright) ซึ่งเป็นบริษัทที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และอิโตชูเป็นเจ้าของร่วมกันในสัดส่วน 50:50 เข้าไปลงทุนในซิติก ลิมิเต็ด รวมทั้งสิ้น 80,000 ล้านเหรียญฮ่องกงหรือประมาณ 343,000 ล้านบาทโดยร่วมกันลงทุนฝ่ายละประมาณ 171,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงทุนประกอบด้วย 2 ธุรกรรม ได้แก่ ธุรกรรมแรก ซีที ไบรท์จะซื้อหุ้นซิติก ลิมิเต็ด จำนวน 2,490,332,363 หุ้น คิดเป็น 10%ของหุ้นซิติก ลิมิเต็ด มีมูลค่าประมาณ 150,000 ล้านบาท และหุ้นดังกล่าวถือครองโดย ซิติก กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลจีน ปัจจุบันถือครองหุ้นจำนวน 78%ในซิติก ลิมิเต็ด

ส่วนธุรกรรมที่ 2 เป็นการลงทุนโดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ ซึ่งซิติก ลิมิเต็ด จะออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจำนวน 3,327,721,000 หุ้นแก่ซีที ไบรท์ คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 194,000 ล้านบาท

ทั้งสองธุรกรรมนี้มีราคาซื้อขายตกลงกันอยู่ที่ 13.80 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น หรือ ประมาณ 58 บาทต่อหุ้น การซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการออกหุ้นบุริมสิทธิจะต้องได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นอิสระรายย่อยของซิติก ลิมิเต็ด ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เมื่อการดำเนินการทั้งสองธุรกรรมเสร็จสิ้น จะส่งผลให้ซีที ไบรท์ เป็นผู้ถือหุ้นในซิติก ลิมิเต็ดคิดเป็นสัดส่วน 20% ของหุ้นซิติก ลิมิเต็ดทั้งหมด

นายฉาง เจิ้นหมิง (Chang Zhenming) ประธานกรรมการ บริษัท ซิติก ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า ซิติก ลิมิเต็ด รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และอิโตชูเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพราะนอกจากจะทำให้ ซิติก ลิมิเต็ด มีผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย และสามารถระดมเงินจากการเพิ่มทุนได้อีกประมาณ 46,000 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 194,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ ของซิติก ลิมิเต็ด รวมทั้งลงทุนในโอกาสใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของจีน

“ทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ และอิโตชูเป็นกลุ่มธุรกิจระดับโลกที่จะช่วยเสริมศักยภาพและต่อยอดทางธุรกิจให้ซิติก ลิมิเต็ด การลงทุนในครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปบริษัทซึ่งได้เริ่มต้น เมื่อปีที่ผ่านมา โดยได้เปลี่ยนจาก “ซิติก แปซิฟิก” มาเป็น “ซิติก ลิมิเต็ด” ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในจีน” นายฉาง เจิ้นหมิง กล่าว

นายมาซาฮีโร่ โอกาฟูจิ(Masahiro Okafuji) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กล่าวว่า อิโตชูพยายามมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจในจีนและเอเชีย ด้วยเหตุนี้จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นพันธมิตรกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และซิติก ซึ่งต่างเป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการร่วมทุนนี้จะเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเสริมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น จีน ไทยและประเทศในเอเชีย
“อิโตชูเติบโตก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเพราะความทุ่มเทและอุทิศตนของผู้บริหารในรุ่นก่อน ๆ การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นผลของความพยายามในการสร้างธุรกิจของเราในจีนมาตั้งแต่ได้รับ การยกย่องจากรัฐบาลจีนให้เป็น “บริษัทการค้าที่เป็นมิตร” (Friendly trading house) เมื่อปี 2515”นายมาซาฮีโร่ กล่าว

ทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์และอิโตชูนั้นถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการลงทุนในจีนนับตั้งแต่จีนเปิดประเทศ และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อปี 2554 อิโตชู ได้ลงทุนมูลค่า 3,300 ล้านบาทในธุรกิจการจัดการทรัพย์สินในฮ่องกงของ ซิติก กรุ๊ป และยังได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือเชิงธุรกิจกันอีกด้วย และเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์และอิโตชูได้ลงนาม ความร่วมมือกันเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจการค้าและการลงทุนไปทั่วโลก

นายธนินท์ กล่าวสรุปว่า “ความร่วมมือกันระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ อิโตชูและซิติก ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของภาคธุรกิจในเอเชีย เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเติบโตสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เพราะการผนึกกำลังโดยอาศัยจุดแข็ง เครือข่าย และทรัพยากรร่วมกันของทั้งสามกลุ่มธุรกิจซึ่งต่างเป็นผู้นำในตลาดโลก จะก่อให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจที่หลากหลายประเภท และขยายธุรกิจไปในนานาประเทศมากขึ้นทั้งในเอเชียและทั่วโลก”

10923238_898729310168013_8277188966203534988_n

เกี่ยวกับซิติก ลิมิเต็ด (CITIC Limited)
ซิติก ลิมิเต็ด เป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ที่กล่าวได้ว่าเป็นผู้นำตลาด ที่เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาของจีน โดยประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ การให้บริการทางการเงิน ทรัพยากร และพลังงาน การผลิต อสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง และอื่น ๆ ทั้งในประเทศจีน และต่างประเทศ มีพนักงานกว่า 120,000 คนในจีน ฮ่องกง และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซิติก ลิมิเต็ดมีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญ ในทุกธุรกิจ ที่ดำเนินการ จึงมีความพร้อมที่จะคว้าโอกาส ที่เกิดจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจีน ปัจจุบัน ซิติก ลิมิเต็ด จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ฮ่องกงถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ในดัชนีฮั่งเส็ง ทั้งนี้โดยมี ซิติก กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นอยู่ในซิติก ลิมิเต็ด จำนวน 78% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซิติก ลิมิเต็ด กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่ www.citic.com

Logo CP GROUP4_resize

เกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นกลุ่มธุรกิจไทยที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายและปัจจุบันเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจชั้นนำของเอเชีย โดยเริ่มต้นธุรกิจ เมื่อปี 2464 และจนถึงปัจจุบัน มีการดำเนินธุรกิจใน 17 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงจีน อินเดีย รัสเซีย ตุรกีและประเทศในอาเซียน และมีสาขาธุรกิจในอีกกว่า 14 ประเทศ อาทิ สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี มีพนักงานกว่า 300,000 คน โดยประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจ โทรคมนาคม
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นบริษัทข้ามชาติแห่งแรกที่เข้าไปลงทุนในจีนเมื่อปี 2522 นับตั้งแต่จีนเริ่มเปิดประเทศ จนประสบความสำเร็จมีธุรกิจหลากหลายประเภทมากกว่า 300 บริษัท และปัจจุบันเป็นผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ที่สุดในจีน ธุรกิจในจีนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบด้วย ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ไปจนถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีกิจการครอบคลุมไปถึง 29 มณฑลจากจำนวนทั้งหมด 31 มณฑล และมีพนักงาน มากกว่า 80,000 คน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpgroupglobal.com

1480620_898729333501344_2004034265140776258_n

เกี่ยวกับ บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อิโตชูเป็นหนึ่งในบริษัทการค้าชั้นนำระดับโลก จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (http://www.itochu.co.jp/) ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2401 โดยนาย Chubei Itoh ซึ่งเริ่มต้นจากการค้าขายผ้าลินิน จนถึงปัจจุบันอิโตชูได้พัฒนาและเติบโตขึ้นมา เป็นเวลากว่า 150 ปี มีบริษัทกว่า 130 แห่งใน 65 ประเทศทั่วโลก อิโตชู เป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ ระดับโลกและทำธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งในญี่ปุ่น เรียกขานกันในชื่อว่า “Sogo Shosha” โดยดำเนินธุรกิจในประเทศและการค้าระหว่างประเทศในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องจักร โลหะเกลือแร่ พลังงาน เคมีภัณฑ์ อาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ ประกันภัย บริการโลจิสติกส์ การก่อสร้างและการเงิน ตลอดจนการลงทุน ในธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก

admin
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.