Select Product By Category

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
admin@cpe.co.th
Phone: 0-2675-9411 FAX: (02) 675-9674

ตอนที่ 1 บริษัทที่ปฏิวัติโต๊ะอาหารของประเทศญี่ปุ่น

ตอนที่ 1 บริษัทที่ปฏิวัติโต๊ะอาหารของประเทศญี่ปุ่น

ผมชื่อธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP (ซีพี) ย่อมาจาก Charoen Pokphand ซึ่งแปลเป็นภาษาจีนว่า “ผู่เฟิง” ซีพี เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลัก 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (ร้านสะดวกซื้อ) และกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม คุณพ่อของผมเป็นผู้ก่อตั้ง “ร้านเจียไต๋” ผมเป็นผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ รุ่นที่ 3

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี มียอดขายทั่วโลกมูลค่ารวมกว่า 45,000 ล้านดอลล่าร์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558) กิจการในเครือฯ กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ของทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา มีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 300,000 คน เครือฯ เข้าไปลงทุนใน 16 ประเทศทั่วโลก และผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ กล่าวได้ว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือบริษัทข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับชาวญี่ปุ่นหลายท่านๆ ที่ได้อ่านคำบรรยายข้างต้น ยังอาจจะยังไม่เข้าใจว่า ซีพี คือบริษัทอะไร แต่หากนึกถึงชั้นวางอาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่น จะเห็นว่ามีสินค้าของซีพี อยู่ทั่วไป อาทิ อาหารสำเร็จรูปที่ผลิตจากเนื้อไก่ และเนื้อหมู ซึ่งถูกบรรจุในถุงบรรจุอาหารที่มีการปิดอย่างมิดชิด หากท่านลองพลิกดูด้านหลังบรรจุภัณฑ์นั้น และเห็นตราสัญลักษณ์วงกลมสีเหลืองที่มีตัวอักษร ซีพี สีแดงอยู่ในวงกลม นั่นก็คือสินค้าที่ผลิตโดย ซีพี ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่แปรรูปเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปในไทย แล้วส่งออกไปยังญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ซีพี กับบริษัทอาหารและร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่น

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ถูกขนานนามว่าเป็น “บริษัทที่ปฏิวัติโต๊ะอาหารของประเทศญี่ปุ่น” ซีพี เริ่มส่งออกเนื้อไก่ไปยังญี่ปุ่นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 และในราวทศวรรษที่ 2520 หลังจากที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในประเทศไทยได้เริ่มธุรกิจเลี้ยงกุ้งจนประสบความสำเร็จแล้ว ซีพี ก็ได้เริ่มส่งออกกุ้งไปยังญี่ปุ่น ตั้งแต่นั้นมา ซีพี ก็ได้ขายเนื้อไก่และกุ้งในราคาที่เป็นธรรมให้ชาวญี่ปุ่น ทำให้ไก่ทอดและกุ้งทอดกลายเป็นเมนูประจำบนโต๊ะอาหารของชาวญี่ปุ่น

ซีพี ยังได้เข้าไปลงทุนในประเทศจีน โดยใช้ชื่อบริษัทว่า “เจิ้งต้า” หลังจากจีนเริ่มเปิดประเทศในปีพ.ศ. 2521 ซีพี เป็นบริษัทต่างชาติบริษัทแรกที่เข้าไปลงทุนในจีน อีกทั้งเป็นบริษัทต่างชาติบริษัทแรกที่ได้จดทะเบียนการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ตั้งแต่นั้นมา “เจิ้งต้า” กลายเป็นชื่อที่คุ้นหูของชาวจีน

ในประเทศจีนนั้น ซีพี ก็จัดเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีสัดส่วนการขายในจีนคิดเป็นเกือบ 40% ของยอดขายเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วโลก สำหรับคำถามที่ว่า ทำไมบริษัทของไทยอย่าง ซีพี จึงสามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจในจีนมากถึงขนาดนั้น คุณพ่อของผมมีส่วนอย่างสำคัญ

คุณพ่อของผมชื่อนายเจี่ย เอ็กชอ เป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่เกิดในมณฑลกวางตุ้ง คุณพ่อเดินทางไปหลายประเทศ ทั้งประเทศจีน ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ขยายกิจการออกไปเรื่อยๆ ด้วยการที่คุณพ่อมีเชื้อสายจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับประเทศจีนไปด้วย

แม้ว่าผมและพี่น้องจะเกิดในประเทศไทย แต่คุณพ่อของผมก็ตั้งชื่อภาษาจีนให้ลูกๆ ทุกคน พี่ชายคนที่ 1 ของผมชื่อ “เจิ้งหมิน” พี่ชายคนที่ 2 ชื่อ “ต้าหมิน” พี่ชายคนที่ 3 ชื่อ “จงหมิน” และผมชื่อ “กั๋วหมิน” เมื่อนำคำแรกของชื่อทั้ง 4 คนมารวมกัน จะได้คำว่า “เจิ้งต้าจงกั๋ว

คุณพ่อไม่เพียงแต่ส่งลูกๆ ไปเรียนในโรงเรียนไทย แต่ยังได้ส่งพวกเราไปเรียนในเมืองจีนด้วย ดังนั้นพี่น้องของผมทั้ง 12 คน จึงสามารถพูดภาษาไทยและภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว และหลังจากที่พวกเราได้สืบทอดกิจการต่อจากรุ่นคุณพ่อ เรายังคงติดต่อกับชาวจีนและชาวจีนโพ้นทะเลเรื่อยมา ซึ่งทำให้กิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขยายออกไปในทั่วประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ที่มีชาวจีนโพ้นทะเล

ที่สำคัญที่สุด คือ ประเทศไทยให้การสนับสนุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และยอมรับตระกูลเจียรวนนท์ที่เป็นคนต่างถิ่นย้ายมาพำนัก และให้โอกาสในการทำมาหากินอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าในยุคหนึ่งประเทศไทยจะมีข้อขัดแย้งด้านการเมืองกับประเทศจีน แต่รัฐบาลไทยก็ไม่เคยขับไล่ชาวจีนโพ้นทะเลออกจากประเทศไทย และในช่วงที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีน คุณพ่อของผมต้องสูญเสียกิจการที่ลงทุนในจีนไป แต่ที่เมืองไทยคุณพ่อของผมยังคงรักษากิจการของครอบครัวไว้ได้ นับว่าเป็นโชคดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่คุณพ่อของผมเลือกตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย หากวันนั้นคุณพ่อเลือกตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศจีน เราอาจไม่มีเครือเจริญโภคภัณฑ์เช่นในวันนี้

ชาวจีนโพ้นทะเลได้เข้ามาตั้งรกราก ประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตในประเทศไทยได้อย่างมีความสุข เป็นเพราะคนไทยยินดีเปิดรับคนต่างชาติ ซึ่งผมหวังว่าประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตของผมจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้แก่คนรุ่นหลังได้ไม่มากก็น้อย

แปลและเรียบเรียงโดย :

– มร. หวง เหวยเหว่ย ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ซีที อินฟราสตรักเจอร์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

– คุณภรณี จิรวงศานนท์ สำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่มา : Nikkei – http://www.nikkei.com/article/DGXKZO04275130Q6A630C1BC8001/

admin
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.