กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

+66-2675-8800 nontiwat.det@cpmail.in.th

Menu

About Us

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522

Vision Mission

ผู้นำนวัตกรรมด้านพืชครบวงจร เพื่อความยั่งยืน

Award & Reward

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรได้ทำการผลิตสินค้าคุณภาพ


Activity

Dhanin Chearavanont


เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะ

(Gravity Separator)
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะ เหมาะสำหรับคัดเมล็ดพันธุ์ เช่า ข้าว ข้าวโพด ถั่ว เครื่องอาศัยหลักการทำงานของลมเพื่อเป่าเมล็ดพันธุ์ให้เกิดการแยกชั้น ในแนวตั้งและมีการโยกสั่นเมล็ดพันธุ์ เกิดการแยกตัว ตามแนวขวางสามารถแยกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพเช่น เมล็ดลีบ

CP. Fruit

ด้วยการปฏิบัติดูแลอย่างพิถีพิถันในแปลงปลูกโดยผู้ชำนาญด้านพืชสวน ผ่านการจัดการผลผลิตและคัดสรรอย่างดีตามมาตรฐานของบริษัท ทำให้ผลไม้ตรา “CP.Fruit” ทุกผลของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเป็นผลไม้เกรดพรีเมี่ยม โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามและรสชาติที่อร่อยทุกผล ควรค่าแก่การรับประทานและซื้อฝากเป็นของกำนัลแด่ผู้อื่น

ผลไม้ “CP. Fruit” มีจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศที่มีมาตรการเคร่งครัดในเรื่องสุขอนามัยพืชและการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช ซึ่ง “CP. Fruit ” สามารถผ่านมาตรการเหล่านี้และเป็นสินค้าชั้นนำของตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ยางพาราพันธุ์ JVP80

เป็นยางพาราพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ถึง 450-500 กก./ไร่/ปี พัฒนาสายพันธุ์จากแปลงของเกษตรกรมืออาชีพจังหวัดตรัง ซึ่งใช้ปลูกต่อเนื่องมาหลายปี

ลักษณะเด่น

– การเจริญเติบโตดีสามารถเปิดกรีดได้ภายใน 5-6 ปี เพราะมีใบใหญ่เขียวเข้มมันสังเคราะห์แสงได้ดี มีความต้านทานโรคทางใบสูง
– ให้ปริมาณน้้ายางสูงและมีเนื้อยางแห้งสูงถึง 40% (DRC 40%)
– เปลือกหนามีท่อน้้ายางมาก สร้างเปลือกใหม่ได้รวดเร็ว
– มีการเจริญเติบโตหลังเปิดกรีดสูงมาก ท้าให้ผลผลิตหลังเปิดกรีด สูงขึ้นเรื่อยๆ และ สามารถเก็บเกี่ยวได้ ยาวนานถึง 40 ปี (พันธุ์ทั่วไป 20-25 ปี)